כל אחד צריך לעסוק במקצוע שלו. המקצוע שלנו הוא להפיק תכנים דיגיטליים.