בטקס רב רושם בבית הפייסבוק בתל אביב הוכרז אודות הקמת תנועת התכינה בא"י היא המתכנה