cube---7-1

1. מאמרים, טורים ופוסטים הבנויים בצורת מספר נקודות, נפוצים מאוד משום שיש בהם כמה יתרונות בסיסיים: האכלת הקורא ב"מנות קטנות", כתיבה בדפוס מוכר מאוד ויכולת לסרוק מספר עניינים הקשורים בנושא ספציפי מבלי "לחפור" יתר על המידה.

2. תבנית מסוג זה שימושית מאוד גם עבור כותב שאינו מיומן היות שהיא מכניסה את הכותב למסגרת נוחה לבניית התוכן, כזו המובילה אותו שלב אחר שלב.

3. טעות נפוצה המתבצעת בטורי "מספר נקודות על", היא הוספת אלמנט גרפי (כמו תמונה) לכל אחד מהסעיפים דבר העוצר את זרימת הקריאה של הקורא ומעמיס על הדף. יש להסתפק בתמונה אחת.

4. Make it simple – אין להוסיף תתי סעיפים לסעיפים קיימים.

5. כדאי למספר את הסעיפים במספרים ולא באותיות. מחקרים מראים כי העין האנושית תופסת טוב יותר מספרים רציפים מאשר אותיות או סימנים.

6. שימו רווחים בין פיסקה לפיסקה. שוב, העין האנושית וכל זה.

7. תנו בנקודה האחרונה שאלה פתוחה או פתח להמשך הנושא. נסו למשל לחשוב מדוע פוסטים המפורסמים בתבנית הזו של כתיבת תוכן לאינטרנט מונים כמעט תמיד 5, 7, או 10 נקודות.

7.5 נסו לצאת מהשגרה.