שנת 2014 מזמנת לא מעט אתגרים למפעילי אתרי אינטרנט. אחד האתגרים הבולטים יהיה החובה החוקית להנגיש אתרי אינטרנט. כן, גם את האתר שלכם. כדי להבין לעומק את תחום ההנגשה, "המתכנה" גאה לארח את אילנה בניש, המקדמת את תחום הנגישות לאינטרנט משנת 2009 ומלווה ארגונים גדולים, משרדי ממשלה וחברות מסחריות בתהליך ההנגשה. כתבה ראשונה בסדרה.

iStock_000017369440XSmall

נגישות באינטרנט – חובה חוקית/ אילנה בניש

האינטרנט נמצא בכל תחום ומקום – בניצול שעות הפנאי, בלמידה ורכישת השכלה ובעבודה. כלי Web 2.0 המאפשרים לגולשים ליצור תכנים ברשת רק תורמים להתפתחותה האדירה. ואולם בקרב אנשים עם מוגבלות (מוטוריות, חושיות וקוגניטיביות) הנעזרים בטכנולוגיות מסייעות (כגון תוכנות קוראות מסך והגדלה, תחליפי עכבר ומקלדת), תמונת המצב שונה מאוד והגלישה ברשת לרבות צריכה ויצירת תכנים עשויה להיות קשה ומתסכלת כשאתר אינטרנט אינו נגיש.

מהו אם כן אתר נגיש?

אתר אינטרנט נגיש יאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש באינטרנט ולבצע את כל הפעולות אותם יכול לבצע אדם ללא מוגבלות.

לצד הטכנולוגיות המסייעות קיים תקן ישראלי להצגת תכנים נגישים בדפי אינטרנט שנקרא ת"י 5568 המבוסס על הנחיות ה Wcag 2.0 המורכבות מארבע עקרונות מנחים: תפיסה, תפעוליות, נהירות ויציבות טכנולוגית. תחת כל עקרון קיימים הנחיות לדרישות הנגישות המחולקות לשלוש רמות A, AA  ו AAA.

יישום התקן מצריך מיומנויות טכניות והבנה מעמיקה של תחום המוגבלות, הטכנולוגיות מסייעות והאינטראקציה שלהן עם תכנים באתרי אינטרנט. זהו תחום שהידע בו חסר מאוד בארץ ואין בתחום הכשרה והסמכה מקצועית רלוונטית והחוק מכיר בפער זה אך בשלב זה לא מציע כלים אופרטיביים להתמודדות.

הסטאטוס המשפטי

ב 25.10.2013 ייכנסו תקנות נגישות השירות לתוקף

תקנה 35 מתייחסת לנגישות תכנים באתרי אינטרנט. היא קובעת כי אתרי אינטרנט צריכים להיות נגישים ברמה AA ע"פ ת"י 5568.

מי חייב?

התקנות חלות למעשה על כל אתר אינטרנט שמופעל על ידי החייבים בהנגשה כפי שמפורט בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. רשימה מלאה של החייבים נמצאת באתר נבו.

אחראי להספקת שירות לרבות בעלי השירות, המחזיק או המפעיל המספק שירות ציבורי או מידע אודות שירות ציבורי באמצעות רשת האינטרנט ו/או אפליקציות סלולר. החוק קובע שכל רשות ציבורית או מי שפועל עבורה חייב בהנגשה לרמה AA ואלה לא יוכלו לקבל פטורים והקלות.

זכאי להקלות או לפטור מי שאינו רשות ציבורית ובתנאים של מגבלות טכנולוגיות ו/או נטל כבד מידי  שבגינם לא יהיה ניתן לבצע את התאמות הנגישות באתר האינטרנט ברמה AA.

לוחות זמנים

  • אתר אינטרנט קיים יהיה חייב בהנגשה תוך 36 חודשים.
  • הוספת עמודים או יישומים לאתר קיים שנוספו לאחר ה 25 לאוקטובר חייבים להיות מונגשים מידית – כלומר הם יצטרכו להיכנס לאתר כדפים או יישומים נגישים.
  • אתר אינטרנט חדש שיוקם אחרי ה 25 לאוקטובר 2013 יהיה חייב בהנגשה תוך 24 חודשים.
  • אתר אינטרנט קיים שיוקם אחרי ה 25 לאוקטובר 2013 ושאינו רשות ציבורית או מספק שירות עבור רשות ציבורית ויבוצעו בו התאמות נגישות תוך 12 חודשים יהיה פטור מחובת הנגשה ברמה AA ויהיה מחויב לרמה A בלבד.

אכיפה ורגולציה

המחוקק קבע כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תהא הגוף האחראי על תהליכי האכיפה והרגולציה גם עבור אותם הסעיפים שלא הוגדרו בשלב זה כגון מיהו איש מקצוע בתחום הנגישות באינטרנט ומהו הקריטריון שיגדיר נטל כבד לצורך קבלת הקלות או פטור לאתר שאינו רשות ציבורית. אלה סביר להניח יתבהרו בחלוף הזמן ולאחר שייווצרו תקדימים שיישמו ויגדירו את החוק.

החוק קובע כי בתום תקופת ההסתגלות לצורך הטמעת הנגישות באתרי אינטרנט, ובמידה ואלה לא יהיו נגישים, יהיה ראשי כל אדם וארגון להגיש תביעה אזרחית ללא הוכחת נזק בגובה של עד 50,000 ₪ ובסכומים גבוהים יותר במידה וניתן להוכיח שנגרם נזק בהתאם להנחיות החוק.

בטור הבא: כיצד תבדקו אם אתר האינטרנט שלכם נגיש?

אילנה בניש – יועצת נגישות אינטרנט וטכנולוגיות המידע

ILANABENISH