מחקר חדש שנערך על ידי חברת coschedule בקרב 1,597 משווקים ב-83 מדינות ניסה למצוא חוקיות בהצלחתם של משווקים ברחבי העולם. המחקר בדק תהליכי עבודה, אסטרטגיה שיווקית, פעילות בדיגיטל ופעילויות תוכן, וניסה למצוא מתאם בין שיטת עבודה שונות להצלחה בשטח.

הרבה אקסיומות נופצו במחקר, אך בכל זאת נמצאו שלושה מדדים עיקריים שיכולים לנבא הצלחה שיווקית באופן מובהק.

מסמך כתוב של אסטרטגיה שיווקית

המתאם הברור ביותר בין שיטות עבודה לבין הצלחה שיווקית הוא תיעוד בכתב של אסטרטגיה שיווקית מסודרת. משווקים שעובדים לפי מסמך אסטרטגיה כתוב הם בעלי נטייה של 538 אחוז לדווח על הצלחה ועל השגת יעדים בהשוואה לאלה שאין להם מסמך שכזה.

כמה מבין המשווקים דיווחו שיש להם מסמך אסטרטגיה שיווקית? הפתעה: רק 48 אחוז.אסטרטגיה שיווקית

קביעת יעדים ברורים

מחקרים שונים מראים שאדם שכותב מה היעדים שלו ומשתף ביעדים אלה את חבריו הוא בעל סיכוי גבוה משמעותית להשיג יעדים אלה. מתברר שכך עובדים הדברים גם כאשר מדובר בארגונים ובעסקים. משווקים שמציבים יעדים ברורים הם בעלי נטייה של 429 אחוז לדווח על הצלחה בהשגת היעדים.

במילים אחרות: ארגון שמציב יעדים הוא ארגון שנמצא עם אצבע על הדופק ולכן יבצע התאמות בתוכניות השיווק שלו כדי לדייק את ביצוע האסטרטגיה.

מחקרי שוק וסקרי דעת קהל

המדד השלישי שמנבא הצלחה בהשגת יעדי השיווק הוא ביצוע מחקרי וסקרי שוק. משווקים שדיווחו על הצלחה בהשגת היעדים היו בעלי נטייה של 242 אחוז לדווח גם על ביצוע מחקרי קהלים אחת לרבעון לפחות.

שוב – אצבע על הדופק והבנת הצרכנים והצרכים שלהם מכוונים את המשווקים להצלחה.

לסיכום: עבודה חכמה, מסודרת ומתועדת, הכוללת השגת יעדים ומדידה – מנבאת את מידת ההצלחה של המאמצים השיווקיים שלכם.