Digital Marketing

מנהלי שיווק: מכירים את ראשי התיבות של השיווק הדיגיטלי?

 

כל פגישה הנוגעת לשיווק דיגיטלי כוללת שימוש בראשי תיבות. עד כמה אתם מכירים את משמעות ראשי התיבות האלה? בחנו את עצמכם

המבחן כולל 10 מונחים אקראיים מתוך מאגר של ראשי תיבות ובסופו תקבלו תשובות מלאות

1
SMB
2
CPC
3
API
4
SEO
5
CTA
6
ROI
7
SMM
8
ATL
9
LTV
10
PPC