LG

LG

איך מתרגמים מכשירי צריכה ביתיים מקוריאנית לעברית?
קליטת מערכת תכנים מחו"ל בישראל מצריכה דיוקים בתרגום וניסוח, בשילוב הקפדה על כללי SEO. סייענו ל-LG בקליטת מערכת תכנים מורכבת והתאמתה לישראל.