decode chess

  האתגר: גם אם לסטארט אפ שלך יש טכנולוגיה מדהימה, זוהי רק נקודת ההתחלה. על מנת לצאת לאור, המוצר הטכנולוגי חייב להיות ארוז שיווקית היטב ומלווה בתוכנית חדירה לשוק. כשהסטארט אפ – chess stories התחיל לעבוד איתנו, המוצר המאפשר לשחקני שחמט ללמוד ולנתח מהלכי שח, כבר עבד. אולם מכאן ועד ליציאה לשוק הייתה עוד מלאכה שיווקית רבה: להבין ולארוז את הבידול וההבטחה של המוצר, לקחת החלטות שישפיעו על איך המוצר יראה ואפילו מה יהיה שמו המסחרי.   הפתרון: את העבודה פתחנו בלימוד הטכנולוגיה והפיתרון. סקרנו את הפתרונות הקיימים בשוק ועבדנו עם היזמים על מיצוב ביחס לתחרות. גזרנו החלטות לגבי היקף הפרויקט, מהות המסרים ושילובם במוצר, באתר האינטרנט ובאסטרטגיית התוכן העתידית. העבודה על אתר האינטרנט כללה תוכנית לפריסת התכנים, עבודה על כל תכני הליבה באתר (אנגלית), וליווי יעוצי בתהליכי הבנייה ואסטרטגיית התימחור והאיקומרס.   התוצאות: אריזה מחדש של שם המוצר והאתר (Decode Chess) "עליה לאוויר" והשקת מוצר ואתר אינטרנט תחת לוחות זמנים אגרסיבים.  
decodechess
decode chess