מלון כינר

מלון כינר הממוקם על שפת הכינרת הוא כפר נופש המותאם גם לציבור שומרי כשרות מהדרין. באמצעות בניית אתר אינטרנט דינמי ורשתות חברתיות תוססות, אנו בונים לו נוכחות דיגיטלית.