התנדבות ישראלית - גוינט ישראל

האתגר: כתיבת מערך התכנים המלא לאתר "התנדבות ישראלית" של הג'וינט ושירותי מיקרו-קופי לדפים שונים באתר. המטרה: ליצור תמהיל תכנים שמדבר אל מתעניינים, מתנדבים ומנהלי התנדבות. הפתרון: נבנה מערך תכנים המשלב שכבות תוכן המדברות אל משתמשים שונים. בתוך כל שכבת תוכן הוכנו מספר סוגי מאמרים – מאמרי מומחים, סיפורי התנדבות, ראיונות, הנגשת מחקרים ועוד. תוצאות: אתר המדבר אל מגוון קהלי היעד ומגיש לכל אחד את התכנים שמתאימים לו ומדברים אליו. שורה תחתונה: יש להבין לעומק את קהלי היעד השונים שלכם כדי להציע להם תכנים שונים באתר.