המכון הישראלי לדמוקרטיה

ייעוץ דיגיטלי למכון, המוגדר כמוסד עצמאי מוביל הממוקם בתפר בין פוליטיקה לאקדמיה.