הבנק הבינלאומי

האתגר:

במסגרת הקמת אתר אינטרנט חדש לבנק, עלה הצורך לגבש אסטרטגיית דיגיטל ולתכנן משפכים שיווקיים להשגת יעדים עסקיים. בנוסף, עלה הצורך לייצר, תוך זמן קצר, עשרות כתבות ברמה עיתונאית גבוהה, עבור המגזין באתר האינטרנט המתגבש.

הפתרון:

  1. איסוף מידע: כדי לאפיין את הנראטיב של הבנק, לבסס את בידולו ואת קהלי היעד שלו, העברנו שאלוני מחקר בין מספר בכירים בבנק, באגפים שונים. בנוסף, נפגשנו עם ראשי כל מחלקות הבנק לראיונות פנים אל פנים.
  1. ניתוח ועיבוד: ניתחנו את החומרים שנאספו, השווינו את הממצאים אל נתונים מהארץ ומהעולם ואל מחקרים קודמים שביצע הבנק, ובהתאם לממצאים חידדנו את הנראטיב ואת המסרים השיווקיים, ובנינו מתווה לתוכנית שיווק דיגיטלית להשגת המטרות. הממצאים הוצגו בפני מנהלי התהליך בבנק, חודדו, וגובשו למסמך אסטרטגיה מסכם.
  1. תוכנית תוכן: בהתאם לאסטרטגיה שהותוותה, תכננו תוכנית תוכן למגזין הבנק, והינדסנו משפכים שיווקיים מבוססי תוכן, עבור מוצרים שונים של הבנק ובהתחשב בקהלי היעד השונים.
  1. הפקת תכנים: בהתאם לתוכנית התוכן, הפקנו תוך כחודשיים, עשרות כתבות תוכן בתחומים פיננסיים שונים. התמודדנו עם העומס על הדסק הפיננסי שלנו, על ידי גיוס שני פרילנסרים שעיבו את הדסק.

תוצאות:

בהליך מהיר, חכם ומעמיק, גובש מסמך אסטרטגיה דיגיטלית כולל עבור הבנק. בנוסף, הופקו עשרות כתבות תוכן בתחום הפיננסי בתוך כחודשיים.

שורה תחתונה:

בעבודה עם מותגים גדולים יש הכרח ליישר קו הן מול מחלקות השיווק והמכירות והן מול מנהלי האגפים המקצועיים. כך, נוצר קו אחיד של מסרים שיווקיים שגם יודע להציף את הערך המוסף של המותג, וגם אינו מנותק מהשטח.

קרן מיראז לפיתוח הנגב

עמותת צו פיוס

תיירות חבל בנימין